Grupa casusBTL twórcą multimedialnej platformy dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego